úvodná stránka

úvodná stránka letný kemp šedý medveď náš tím
partneri galéria fotogaléria správičky novinky súťaž
výťazi 2004 chat kontaktGOLF
Kategória: PUT
1. miesto: Katka Šikulová, Milan Livař, Miňo Rusnák, Tomáš Petrus
2. miesto: Sara Tichá, Rebeka Kuklovská, Vidor Nagy, Alan Prekop
3. miesto: Martin Šolc, Katka Horniaková, Lukáš Michal, Ľudka Horváthová

Kategória: CHIP
1. miesto: Ondrej Rusnák, Monika Michalíková, Jessica Feix, Tunde Šándorová
2. miesto: Zuzka Kvetková, Sara Tichá, Lucia Michalíková, Roman Orviský
3. miesto: Barborka Chovanová, Katka Horniaková, Vidor Nagy, Slávka Rusnáková

Kategória: ODPAL
1. miesto: Miňo Rusnák, Tomáš Petrus
2. miesto: Richard Petrus, Jakub Lesaj
3. miesto: Lukáš Michal, Alan Prekop

BASKETBAL
Katka Šikulová, Tomáš Tichý, Sara Tichá, Jozef Kyseľ, Vidor Nagy, Slávka Rusnáková, Tunde Šándorová

FILMOVÝ ATELIÉR
Filip Lastovka, Samko Škorňa, Katka Šikulová, Sara Tichá, Martin Šolc, Milan Livař, Jozef Kyseľ, Richard Petrus, Miňo Rusnák, Vidor Nagy, Tomáš Petrus, Jakub Lesaj, Janko Biskupič, Slávka Rusnáková, Beatka Nagyová

FOTOGRAFIA
Sara Wittgruberová, Zuzanka Kvetková, Sara Tichá, Milan Livař, Barborka Chovanová, Jakub Kokoš, Lucia Michalíková, Monika Michalíková, Vladko Raytchev, Jessica Feix, Anna Zábrelová, Ľudka Horváthová, Júlia Šimečková, Tunde Šándorová

VÝTVARNÝ ATELIÉR
Sara Wittgruberová, Filip Lastovka, Samko Škorňa, Zuzanka Kvetková, Katka Kvetková, Tomáš Tichý, Sara Tichá, Milan Livař, Rebeka Kuklovská, Barborka Chovanová, Lucia Michalíková, Monika Michalíková, Richard Petrus, Katka Horniaková, Miňo Rusnák, Martin Schon, Jessica Feix, Anna Zábrelová, Ľudka Horváthová, Júlia Šimečková, Tunde Šándorová, Beatka Nagyová

Čestné ocenenie za prínos a velkú pomoc: Samko Škorňa, Sara Wittgruberová, Filip Lastovka, Anna Zábrelová, Jessica Feix, Roman Orviský, Martin Schon, Lukáš Michal !!!!, Katka Horniaková, Richard Petrus, Tomáš Tichý, Sara Tichá, Zuzka a Katka Kvetková, Milan Livař


GOLF
Kategória: PUT
1. miesto: Maťko Ďurinďák, Jožin Ondrejkovič, Lukáš Šišolík, Richard Petru, Ady Grohol, Lukáš Michal
2. miesto: Lea Klimentová, Katka Horniaková, Braňo Slezák, Miško Kordoš, Peťka Petrášová, Lukáš Machotka
3. miesto: Emma Klimentová, Lucka Ďurinďáková, Braňo Tesařík, Peter Jozefík, Filip Gažo, Lucka Húsenicová, Miňo Rusnák

Kategória: CHIP
1. miesto: Heňka Machotková , Kristínka Kohútová , Kristínka Kristalyová, Maťko Šolc, Jožin Ondrejkovič, Miško Kordoš, Roman Orviský
2. miesto: Hanka Kordošová, Emilko Zvarík, Oliver Paluška, Lukáš Priecel, Lucka Húsenicová, Sebastian Nemeček
3. miesto: Esterka Kohútová, Terezka Groholová, Jessica Feix

Kategória: ODPAL
1. miesto: Lukáš Šišolík, Richard Petrus,, FilipGažo, Miňo Rusnák
2. miesto: Mirka Holická, Peťka Petrášová, Viďo Nagy
3. miesto: Silvia Rigová, Sara Wittgruberová, Tomáš Petrus, Kamil Nemčík

Za veľkú snahu a vytrvalosť si špeciálnu cenu loptičky na tréning vo vnútri odniesli Maťko Dobiáš a Ferko Štefko.

FILMOVÝ ATELIÉR
Hanka Korodšová, Ema Klimentová, Martin Šolc, Braňo Tesařík, Kristína Kohútová, Lukáš Šišolák, Peter Jozefík, Terezka Groholová, Petra Petrášová, Lucia Húsenicová, Ady Grohol, Michal Kordoš, Lukáš Machotka, Kamil Nemčík

FOTOGRAFIA
Ester Kohútová, Martin Šolc, Emil Zvarík, Kristína Kohútová, Miňo Rusnák, Mirka Holická, Maťko Dobiáš, Ferko Štefek, Peter Jozefík, Lucia Húsenicová, Sara Wittgruberová, Ady Grohol, Michal Kordoš, Jessica Feix, Sebastián Nemček

VÝTVARNÝ ATELIÉR
Ester Kohútová, Hanka Kordošová, Lea Klimentová, Ema Klimentová, Henrietka Machotková, Lucia Ďurinďáková, Maťko Ďurinďák, Martin Šolc, Filipú Gažo, Emil Zvarík, Kristína Kohútová, Kristína Kristalyová, Katka Horniaková, Miňo Rusnák, Mirka Holická, Maťko Dobiáš, Lukáš Šišolák, Ferko Štefek, Peter Jozefík, Sara Wittgruberová, Ady Grohol, Michal Kordoš, Jessica Feix, Tereza Groholová, Petra Petrášová, Lucia Húsenicová, Sebastián Nemček

Čestné ocenenie za prínos a velkú pomoc: Martin Šolc, Kristína Kristalyová, Vidor Nagy, Jessica Feix, Sebastián Nemček, Lukáš Michal, Michal Kordoš, Ady Grohol, Sara Wittgruberová, Braňo Slezák, Peter Jozefík, Ferko štefek, Lukáš Šišolák, Sivia Rigoová, Maťko Dobiáš, Mirka Holická

Otázky ohľadom letného kempu môžete zasielať na e-mail kemp@sedymedved.sk © 2004 Šedý medveď. Powered by netropolis s.r.o.