Cena filantropie
(Milovať človeka
Dať nádej)

Filantropia je slovo gréckeho pôvodu a je syntézou dvoch slov: philein (milovať, dať nádej) a anthropos (človek). Zásadnou podmienkou daru je nevytvoriť závislosť obdarovaného na darcových prostriedkoch. Ide o pomoc dobrovoľnú, bez očakávania protiplnenia. Korporátna filantropia umožňuje spoločnostiam zveľaďovať okolie, v ktorom pôsobia, čím si získavajú priazeň lokálnych komunít. Spôsob, akým sa

spoločnosť rozhodne pomáhať, je otázkou stratégie.

Pomoc môže byť finančná, ale aj nefinančná, vo forme vecných darov, poskytnutia materiálov, služieb, know-how, „zapožičania“ pracovníkov, majetku, darcovských sms, cause related marketingu a ďalších aktivít.

V roku 2008 obohatí už po druhý krát podujatie Zlatá minca ocenenie finančných inštitúcií CENA FILANTROPIE.

CENU FILANTROPIE udelí nezávislá “humanitná porota“ finančným inštitúciám za výber kvalitných projektov. Toto ocenenie je podporením energie, ktorú inštitúcia investuje do

goodwill budovaného cez filantropiu.

Ocenené subjekty sú stelesnením hodnôt, ktoré CENA FILANTROPIE prezentuje.

CENY FILANTROPIE budú odovzdané počas slávnostného večera dňa 18.11.2008 v bratislavskej Redute, ktorého súčasťou bude aj odovzdávanie ocenení Zlatá minca, Zlatý ščúrik a AkadémiaZdravia.

Ocenené práce a finančné inštitúcie budú prezentované širokej verejnosti na výstave CENA FILANTROPIE v zábavno-nákupnom centre Aupark v Bratislave od 19. – 23.11.2008.