kategória
Sociálna pomoc v núdzi / zdravie

Pocit bezpečia a istoty je pocitom nenahraditeľným. Každý človek si zaslúži byť rešpektovaným a akceptovaným v určitej komunite. Realita je však taká, že ľudí, ktorí sa ocitnú v núdzi a musia v krízových podmienkach existovať neustále pribúda. Zhoršujúca sa životná úroveň má následky na zdravotnom stave jednotlivcov.

Cena v tejto kategórií sa udeľuje finančným inštitúciám, ktoré podporili projekty v oblastiach sociálnej pomoci a zdravia, čím umožnili viacerým ľuďom dôstojný život .

kategória
Umenie a humanita

Umenie je oblasť, ktorá, ako jedna z mála, v sebe uchováva hodnoty po tisícročia. Sloboda a kreativita sú atribútmi veľmi vzácnymi a užitočnými nielen vo svete umenia. Emocionálne posolstvo, ktoré je v umení zašifrované, sa nám neustále prihovára a umožňuje nám preniknúť do rovín podvedomia, do sfér, kde sila zážitkov nepozná hraníc.

Cena sa udeľuje finančným inštitúciám, ktoré podporili projekty v oblasti umenia a humanity a postarali sa o to, aby naše kultúrne dedičstvo nepredstavovalo iba slovné spojenie bez obsahu.

kategória
Vzdelanie

Vzdelanie predstavuje v dnešnej informačnej spoločnosti potrebný kľúč k osobnostnému napredovaniu. Celoživotné vzdelávanie sa otvára ľuďom nové možnosti a horizonty poznania. Nadobudnuté poznatky a vedomosti dávajú človeku väčšiu slobodu a možnosť realizácie.

Táto cena sa udeľuje finančným inštitúciám, ktoré podporili projekty v oblasti vzdelania, čím skvalitnili a zlepšili podmienky pre štúdium na Slovensku.