Rudolf Sivák

prof.Ing.Rudolf Sivák,PhD.
rektor Ekonomickej Univerzity

„Filantropia a vzdelanie majú veľmi úzku obojstrannú väzbu. >>>

Iveta Radicova

prof. PhDr. Iveta Radičová PhD.
poslankyňa NR SR,

„Solidarita, charita a dobročinnosť by mali byť súčasťou slušného, >>>

Peter Michalica

prof. Peter Michalica
husľový virtuóz

„Jedným z výrazných znakov súčasnej civilizácie je aj fakt, >>>

Rudolf Sivák

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Emília Vášáryová

prof. Emília Vášáryová
filmová a divadelná herečka a profesorka na VŠMU

Jaroslav Siman

prof. MUDr. Jaroslav Siman, PhD., †
Klinika detskej chirurgie LF UK,
čestný člen

Mgr. Art. Tomaš Salamon

Mgr. Art. Tomaš Salamon
Director IQ DESIGN Studio

„V záplave informácií niekedy nepočujeme hlasy volajúce o pomoc. >>>

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
Prednosta NSP BB

„Zdravie a život sú tie najcennejšie hodnoty, bez ktorých sa nedá fungovať. >>>

Mgr. Miroslava Kovářová ArtD.

Mgr. Miroslava Kovářová ArtD.
Šéfdramaturg Baletu SND

„Filantropia v nás obnovuje ľudskosť.>>>