Súťaž

Do súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré finančná inštitúcia podporila v období od septembra 2007 do septembra 2008. Súťažné podklady zasielajte na adresu : C&M advertising s.r.o. , Karpatská 18, 811 05 Bratislava. Deadline zaslania súťažných podkladov je 21.9.2008.

 

Podklady tvorí popis projektu, dokumentácia projektu (na CD) a stanovisko finančnej inštitúcie, prečo sa rozhodla projekt podporiť. Vizuálna dokumentácia je vítaná.

Slávnostné udelenie Cien Filantropie bude na slávnostnom večere dňa 18.11.2008 v bratislavskej Redute.