Členky súboru Modrák:
 • 1. Kristína Demeterová, 8 r
 • 2. Natália Kováčová, 8 r.
 • 3. Veronika Cicková, 10 r.
 • 4. Lívia Goroľová, 10 r.
 • 5. Mária Kotlárová, 11 r.
 • 6. Laura Stojková, 11 r.
 • 7. Karin Vašková 11 r.
 • 8. Miriam Feriová, 12 r.
 • 9. Rozalia Duždová, 12 r.
 • 10. Anna Horváthová, 12 r.
 • 11. Janka Žigová, 11 r.
 • 12. Nikola Demeková, 12 r.
 • 13. Alena Bocková, 12 r.
 • 14. Janka Kelešová, 12 r.
 • 15. Betka Oláhová, 12 r.
 • 16. Eva Lendelová, 12 r.
 • 17. Bianka Cibulová, 12 r.


Členovia súboru Modrák:
 • 1. Peter Zábrel, 7 r.
 • 2. Ivko Kováč, 8 r.
 • 3. Marcel Lakatoš, 8 r.
 • 4. Jaroslav Karol, 9 r.
 • 5. Gejza Bilý, 10 r.
 • 6. Dalibor Červenák, 12 r.
 • 7. Kamil Mašlár, 12 r.
 • 8. Karol Kotlár, 12 r.
 • 9. Jozef Velšmit, 12 r.
 • 10. Tomáš Laci, 12 r.
 • 11. René Stojka, 14 r.