Prihláška do súťaže ModrákMeno a priezvisko:


Dátum narodenia:


Názov detského domova:


Kontakt: adresa, telefón, e-mail:


Vlastnými slovami napíš, prečo sa chceš zúčastniť súťaže a stať sa členom súboru Modrák, čo pre Teba znamená tanec:


Vlastnými slovami napíš, aký si človek, ako sa správaš k svojmu okoliu a aké robíš dobré skutky:


Súhlas vychovávateľa, detského domova s účasťou v súťaži:


Podpis účastníka:
Podpis zodpovednej osoby:
 
Príloha: Posudok vychovávateľa